Godsets historie

Der har været mennesker i området ved Rørbæk Sø siden den tidlige stenalder og formentlig også før. Godset kan dateres tilbage til 1487, hvor den endnu blot var en bondegård. Sidenhen har den været i adelige slægter og skiftet status fra bondegård til hovedgård og siden herregård, for i dag at have status som gods. 

I dag drives Rørbæk Hovedgaard Gods af Charlotte Blinkenberg og Bo Anders Olesen. Godset er en moderne og veldreven enhed med økologisk jordbrug, jagt og skovbrug.