Skovdrift

Der arbejdes med principperne i naturnær skovdrift, som bygger på at lade naturen gøre en så stor del af arbejdet som muligt og kun gribe ind med små indgreb for at sikre, at skoven kan opfylde de mål, der stilles til driften. Der foretages rydninger og efterfølgende tilplantninger, der sikrer færre lige linjer og en højere grad af blandingsskov, hvilket gør skoven mere modstandsdygtig overfor klimaforandringer, ligesom risikoen for stormfald mindskes. Den øgede artsvariation vil også forbedre landskabsoplevelsen for skovenes besøgende.

Rørbæk Hovedgaard Gods vil sikre, at skovene drives bæredygtigt samtidig med at biodiversiteten optimeres. Dette indebærer bl.a. en betydelig grad af selvforyngelse. Når man lader skoven forynge sig selv, bruger man de små træer, som de gamle træer har sået og som er vokset op under dem.