Landbrug

Der drives ca. 600 hektar agerjord, efter Conservation Agriculture som er et internationalt anerkendt dyrkningssystem, der forener bæredygtighed og høj produktivitet. Det er et system der er anbefalet af FN's fødevareorganisation FAO, som bygger på tre principper, minimal forstyrrelse af jorden kun direkte såning, at jorden aldrig er bar, idet den enten er dækket af en afgrøde, en efterafgrøde, eller af afgrøderester, samt et varieret sædskifte og aldrig samme afgrøde to år i træk (undtaget flerårige afgrøder).Det giver nogle fordele som øget biodiversitet, bedre jordstruktur, mindre erosion, samt store besparelser på forbruget af brændstof til gavn for klimaet. Der dyrkes forskellige afgrøder såsom hestebønner, byg, ærter, hvede, havre, raps og græs.


Har du spørgsmål vedr. landbruget kan du kontakte forvalter Erik Roed Jakobsen på: erj@rbhg.eu