Besøg skoven/vandreture

Privatpersoner er altid velkommen til at gå en tur i Rørbæk Hovedgaard Gods’ skove.
Vi henstiller til, at man efterlever de retningslinjer, som skiltene i skovene foreskriver:

• Gæster må færdes fra kl. 06.00 til solnedgang, dog kun på veje og markerede stier
• Hunde skal være i snor
• Cykling og løb er tilladt på markerede veje og stier
• Motoriseret kørsel og ridning i skoven er ikke tilladt
• Gæster må ikke tage ophold nærmere end 150 m. fra beboelse- og driftsbygninger
• Gæster må ikke tage grene af træer og buske eller grave planter op
• Rygning i skoven og åben ild er ikke tilladt
• Fiskeri er ikke tilladt
• Efterlad ikke dit affald i naturen
• Adgang sker på eget ansvar

Vi ønsker skovenes gæster en god tur - husk at værne om naturen og vildtet.