Jagt

Jagt

Af godsets 1.200 hektar store areal er de 678 hektar sammenhængende skov fordelt på blandet skov, lyngområder og smukke enge. Derudover indeholdende 90 hektar søer.

Godsets skove og jorder er rig på vildt, og der er siden 2005 drevet professionelt jagt. Der foretages vildt- og biotoppleje til gavn for flora og fauna og for at sikre optimale levebetingelser for vildtet.

På en rundtur i terrænet kan man opleve fasaner, harer, råvildt, dåvildt, sikavildt, mufloner og kronvildt. Dertil kommer et 57 hektar indhegnet område, hvor der blandt andet forefindes vildsvin, som er med til at gendanne en naturlig skov.

Er man interesseret i at høre mere om selve jagten på Rørbæk Gods, eller ønsker man et uforpligtende tilbud på et jagtarrangement kan man kontakte skytte, Klaus Thusgaard:
Mail: kt@rbhg.eu