Skovråd og biodiversitet

Rørbæk Hovedgaard Gods har nedsat et skovråd med det formål at bevare biodiversiteten og fremme dyreliv og sjældne plantearter. I tillæg hertil arbejdes der struktureret med FN’s verdensmål nr. 15, der bl.a. foreskriver, at man skal tage omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige levesteder.

Skovrådet består af:
Poul Ravnsbæk – Skovridder
Morten DD Hansen - Biolog og museumsinspektør for Naturhistorisk Museum i Aarhus
Erik Roed Jakobsen – Forvalter
Bo Anders Olesen – Ejer

Her kan du læse lidt om 10 udvalgte arter, som Rørbæk Gods har iværksat en særlig indsats for med henblik på at optimere arternes levebetingelser:
Har du spørgsmål til skovrådet kan du rette henvendelse til forvalter Erik Roed Jakobsen på: erj@rbhg.eu